Ny analyse afdækker danske virksomheders erfaringer og holdninger til salg via online markedspladser (Amazon, eBay, Alibaba, etc.). Salg via online markedspladser er en forholdsvis ny forretnings- og afsætningskanal, hvorfor det er analysens formål at bidrage til en bedre forståelse af mulighederne og barriererne med salg via markedspladserne.

Når man kigger ud i verden, er globale online markedspladser (GOMP) et fænomen i hastig vækst. Mange virksomheder udnytter allerede i dag muligheden for at sælge deres varer via fx Amazon, e-Bay eller Alibaba, og for hver måned kommer flere virksomheder til.

Ved at sælge via en GOMP kan virksomheder koble sig på markedspladsens veludviklede infrastruktur (kundestrøm, logistik, IT, etc.) i stedet for selv at skulle skabe og markedsføre alt fra bunden. For virksomhederne indebærer salg via GOMPs nogle potentielle fordele, fx kan udgifterne til etablering af nye eksportmarkeder reduceres ift., at de skulle etableres via selvstændige web-shops. Derudover er der også lettere tilgang til nye kundegrupper, da GOMPs typisk har høj kundestrøm og dermed høje omsætningshastigheder. I en lille økonomi som den danske kan der derfor være tale om store eksportgevinster ved at udnytte GOMPs, som springbræt til den store verden.

Metode og undersøgelsens findings

Analysen er udarbejdet af analyseinstituttet Wilke efter input fra CBS og DI Handel og baserer sig på en række kvalitative interview med virksomheder og eksperter, der efterfølgende danner rammen for en omfattende spørgeskemaundersøgelse med mere end 800 virksomheder. Resultaterne hviler derfor på et solidt metodisk fundament. Her er et kort udpluk af undersøgelsens findings:

  • Høj kendskabsgrad af GOMP på 74%
  • Kun 10% af virksomheder har salgserfaringer med salg via GOMP
  • 51% har ikke taget stilling til hvorvidt GOMP er en mulighed eller en trussel
  • 37% af virksomheder, der sælger via GOMP, driver ikke egen webshop (e-handel)
  • Kun 24% af virksomhederne, der sælger via GOMP, bruger Amazon!
  • 58% af GOMP omsætningen til andre virksomheder (B2B)
  • 31% af de virksomhederne, der sælger via GOMP, har øget deres e-eksport omsætning og 28% har øget deres indtjening.
  • 80% af virksomhederne, der sælger via GOMP, sælger til flere geografiske markeder
Download undersøgelsen

Få endnu mere indblik i hvad danske virksomheders holdninger er til markedspladserne ved at downloade hele analysen.

Du kan downloade analysen ved at udfylde nedenstående formular.

PDF check