Industriens Fond har gennem temaindkaldelsen ”Nye digitale forretningsmodeller” bevilliget midler til et projekt skabt af Copenhagen Business School og DI Handel om salg gennem globale markedspladser som Amazon og Alibaba. Projektet skal sikre, at flere danske virksomheder kommer i gang med e-eksport via online markedspladser. Helt nye tal fra Eurostat viser, at kun få danske virksomheder anvender online markedspladser. Så potentialet er stort.

Danske virksomheder skal blive bedre til at skabe eksport via digitale kanaler, herunder online markedspladser. Vigtigheden af dansk eksport er stor og genererer godt 775.000 arbejdspladser.

Ifølge Danmarks Statistik kommer blot 2 pct. af danske virksomheders samlede omsætning fra web-salg til udlandet. Det kommer sig bl.a. af, at kun 1/3 af virksomhederne med digitalt salg og som sælger til udlandet, hvilket placerer Danmark på en 26. plads i Europa, blandt andet overgået af Grækenland og Kroatien. Og på en anden parameter ses det, at ud af 27 EU-lande ligger Danmark på en 24. plads ved at kun 16 pct. af de danske virksomheder med web-salg sælger via online markedspladser.

Det skal ændres – men hvordan?

En af metoderne til at sælge mere til udenlandske kunder kan være at sælge via online markedspladser.

– Online markedspladser fylder meget i det digitale landskab og kan fungere som en genvej til eksportmarkederne. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder – små såvel som store – formår at navigere i denne salgskanal, siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, om baggrunden for fondens bidrag til det nye projekt, der udføres sammen med Copenhagen Business School og Dansk Industri Handel.

Udviklingen går stærk og markedspladserne på internettet udgør allerede en stor del af web-salgsomsætningen i flere lande. Eksempelvis 43 pct. af det amerikanske e-handelsmarked, 55 pct. af det tyske e-handelsmarked og på det kinesiske marked helt op mod 80 pct.
Salg via online markedspladser kan derfor være en genvej til ny omsætning, fordi markedspladserne typisk har en stor og tilbagevendende kundestrøm og et effektivt logistisk setup, der både favner virksomheder der allerede har web-salg, men også virksomheder uden egen webshop.

En mulighed med flere udfordringer

Udfordringen hos mange danske virksomheder er, at de ikke har den fornødne viden om hvordan markedspladserne fungerer i praksis, i hvilke situationer de bedst kan bruges og hvilken konsekvenser det har, at sælge via markedspladserne – blandt andet de rent tekniske IT-krav, men også i forhold til løbende opdatering og vedligehold. Derfor bliver markedspladserne ofte forbigået.

– Der kan være et potentiale i at sælge via online markedspladser, da de har både kunder og opsætning, som kan være interessant for os. Vi har bare svært ved at vurdere det eksakte potentiale, da vores viden om markedspladserne er begrænset. Vi mangler simpelthen konkret viden og redskaber til at kunne udarbejde en business case, så kanalen vurderes på lige fod med andre salgskanaler. Derudover har vi forsøgt at oprette os hos Amazon, men har måtte opgive, fordi det IT-mæssigt har været for kompliceret, siger Jesper Christensen, CFO hos Dacapo Stainless A/S.

Barriererne skal nedbrydes

Det nye projektsamarbejde mellem Copenhagen Business School, Dansk Industri og Industriens Fond, skal – under overskriften ’E-eksport via online markedspladser’ – ruste danske virksomheder med viden og kompetencer til at træffe kvalificerede beslutninger om, hvorvidt de ønsker at drive salg via online markedspladser eller ej, samt tilvejebringe værktøjer og arbejdsmetoder, så virksomheder, der aktivt vælger denne salgskanal, lettere kan etablere sig på de online markedspladser.

– Vi skal have fjernet barrierene for at danske virksomheder kan bruge online markedspladser. Her spiller kvalificeret viden en afgørende rolle, så virksomhederne kan træffe en forretningsmæssig rigtig beslutning. Online markedspladser er en konkurrent men kan også være et potentiale for dansk erhvervsliv. Derfor er det kærkomment, at Industriens Fond går ind i det her projekt,” siger Annette Falberg, branchedirektør i DI Handel.

Helt konkret vil det nye projekt blandt andet etablere en platform, der vil lette virksomhedernes IT-integration ved salg på eksempelvis Amazon og Ebay. Parallelt med selve værktøjet udvikles også en række publikationer, guides og skabeloner, som virksomhederne kan anvende til at vurdere markedspladsernes forretningsmæssige potentiale og muligheder.

– I projektet tager vi fat i de primære udfordringer som dansk erhvervsliv oplever i forbindelse med salg via globale markedspladser. Vi vil bygge en platform og samle relevant viden, så danske virksomheder lettere kan udnytte fordelene ved en global markedsplads, siger professor Jan Damsgaard fra Copenhagen Business School.