Bliv klogere på de økonomiske præmisser ved salg via online markedspladser, såsom Amazon, og hvorledes disse kan sammenlignes med dine eksisterende salgskanaler i vores tre gratis beregningsmodeller.

Salg via online markedspladser kan give adgang til en forøgelse af din omsætning og samtidigt lette adgangen til ekspansion på nye eksportmarkeder. Dette skyldes, at online markedspladser har oparbejdet en effektiv infrastruktur (kunder, betalinger, logistik og kundeservice), som virksomhederne kan tappe ind i  og derved komme hurtig i gang med at eksportere.

Denne infrastruktur er dog ikke omkostningsfri. Forstår virksomheder ikke de omkostningsposter, der medfølger ved et salg, kan en satsning på online markedspladser blive et dyrt bekendtskab.

En vurdering af en ny salgskanal kræver, at virksomheden, udover en strategisk vurdering af salgskanalen ift. virksomhedens eksisterende salgskanaler og forretning, som minimum får indblik i tre økonomiske variabler, værende:

 1. Investeringen for at komme i gang med salg
 2. Markedsføringsinvesteringen for at få adgang til kunder og omsætning
 3. De operationelle omkostninger for at drifte og håndtere ordrer

Investeringen for at komme i gang med salg

Helt nøgtern kan salgskommissionen sammenlignes med de fundamentale omkostninger i at drive en given kanal for f.eks. e-handel, hvor der skal betales for domæne, hosting, platformsudvikling, osv., mens det for fysisk handel gælder butikslokaler, inventarer, husleje m.v.

Stort set alle markedspladser opkræver, ud over et mindre månedligt gebyr, en kommission i procent af den omsætning, der afsættes via markedspladsen. Denne salgskommission beregnes oftest med udgangspunkt i varens salgspris plus eventuelle fragtomkostninger og i nogle tilfælde af momsafgiften.

Når en markedsplads markedsfører at deres salgskommission er f.eks. 15 pct., bør du f.eks. undersøge om moms og fragt indgår, herunder dine egne muligheder for momsfradrag. Skal du selv beregne kundens pris som er grundlaget salgskommissionen og dækningsbidraget vil en beregningsformel kunne se således ud:

Varens salgspris ex moms
+ Moms/VAT*
+ Opkrævet fragtomkostninger hos kunden
= Kundens pris
– Salgskommission
– Moms/VAT*
– Varens indkøbspris
= Dækningsbidrag

*I skal være opmærksom på, hvilken momssats og hvilken moms landekode markedspladsen benytter sig af i det givne land.

Prøv vores online beregner lige her: Beregningsmodel 1 – Online markedspladser

Markedsføringsinvesteringen for at få adgang til kunder og omsætning

Investeringen for at komme på en online markedsplads og de månedlige gebyrer skal tjenes hjem ved indtjening fra omsætningen. Det er derfor vigtigt at få gang i salget og siden få øget omsætningen. Investering i markedsføring er en mulighed for at prøve at speede salget op. Hvor stor omsætning man kan forvente er svært at estimere, men en beregning af breakeven kan give en identifikation af den minimum omsætning som skal opnås for at tjene investeringen ind. Yderligere omsætning vil give indtjening.

Salgskommissionen dækker prisen for at få adgang til kunder og omsætning. Man kan sige, at der, alt andet lige, er kunder der kommer af sig selv, når kanalen er etableret, men ofte anvendes markedsføringsindsatser for at øge kundetilstrømningen. Dette forhold gælder også online markedspladser.

Det er dog ikke nemt at estimere eller oplyse, hvor meget hver enkelt virksomhed skal investere i markedsføring for at opnå den ønskede kundestrøm. Efter ovenstående kommissionsberegning og dækningsbidrag er spørgsmålet måske snarere om hvorvidt en given markedsføringsinvestering kan generere den ønskede omsætning?

Lad os antage, at dit dækningsbidrag er 50 kr. per ordre (eller produkt) og markedsføringsinvesteringen er 10.000 kr. Ud fra dette eksempel skal du så spørge dig selv om markedsføringsinvesteringen vil kunne generere mindst 200 ordrer.

Svaret på dette spørgsmål kan bl.a. vurderes ud fra søgeordsvolumen på en given markedsplads, såfremt de tilbyder denne service. Sælger du på Amazon kan det bl.a. gøres via f.eks. Sellics, Sonar, Helium og JungleScout. Søgeordsvolumen skal endvidere vurderes i kombination med konkurrenceevnen på markedspladsen for det givne produkt.

Driver du i dag e-handel og bruger penge på Google, Facebook mv., vil vi foreslå at du bruger vores gratis omkostningsberegner og får et mere præcist indblik i, hvor stor en omsætning, der kræves på online markedspladser for at opnå breakeven.

Prøv vores online beregner lige her: Beregningsmodel 2 – Online markedspladser

De operationelle omkostninger for at drifte og håndtere ordrer

Omkostninger til ordrehåndtering kan inddeles i fem grupper:

 1. Lønninger
  Den største omkostningspost ifm. ordrehåndtering er lønninger til medarbejderne. Mange tror, at de blot skal tage udgangspunkt i lagermedarbejdernes lønninger, dette er ikke altid tilfældet. Uagtet om ordrehåndteringen sker internt eller eksternt, så vil det være mest retvisende også at inddrage dele af lønninger til kundeservice, økonomi, administration mv. i ordrehåndteringen.
 2. Faste omkostninger
  Når du beder andre (fx online markedspladser eller ekstern logistik partner) om at ekspedere ordrer, så vil deres beregninger også inkludere de faste omkostninger, der er i forbindelse med ordreekspedition fx lagerleje, leje af udstyr, lagersystemer, forsikringer, etc.
 3. Variable omkostninger
  Denne post indeholder nok mest de mest ”kendte” omkostninger ved ordrehåndtering og dækker poster som emballage, fyld, tape, etc. Udover disse kendte omkostningsposter dækker gruppen også udgifter som svindel, fraud og anden tab. Denne omkostningsgruppe er oftest de mest omdiskuteret, men fylder sjældent særlig i det totale sammenhæng.
 4. Fragt- og distributionsomkostninger
  Prisen for at sende pakkerne fra A til B, distributionsomkostninger, er typisk afhængig af antallet af pakker, der skal sendes årlig.  Distributionsomkostningerne udgør oftest en betydelig andel af ordrehåndteringen. Outsourcing af lageret og ordrehåndteringen kan derfor være med til at sænke distributionen, fordi du således får stordriftsfordele.
 5. Andre omkostninger
  Udover de nævnte de ovenstående 4 omkostningsgrupper kan der af branchemæssige forskelle være på omkostninger til logistik. Denne gruppe af omkostninger dækker således alt det som ikke er dækket under de første fire grupper.

Vil du se, hvordan jeres omkostningsstruktur og -niveau for ordrehåndteringen er, kan du derfor tage vores onlineberegner her: Beregningsmodel 3 – Online markedspladser