Første AMAZON European Seller-konference blev afholdt i Prag med succes før påske, og det er der kommet ny viden, stærke relationer og en god portion erfaring og inspiration ud af.

Henrik Stender og Henrik Graham fra ADAPTORS har samlet essensen fra konferencen, og der er således kommet to artikler ud af. Dette er første del og handler om det, du skal være opmærksom på, inden du påbegynder dit Amazon eventyr.

Konferencen havde et super spændende program og har absolut været besøget værd. De forskellige indlægsholdere delte gavmildt ud af deres erfaringer, for eksempel inside-viden om Amazon for at optimere lancering af brands og produkter og tips og tricks til, hvordan man høster målrettede keywords, så ens produkter opnår højere rangering og sælger bedre.

Planlægning er første hjørnesten
European Seller-konferencen har bekræftet, hvor vigtigt det er at have sin planlægning og sin strategi på plads for at få Amazon-lokomotivet til at køre på skinner. En gennemgang af Amazons mange sælgere afslører, at virksomheder der har en klar Amazon strategi, løbende analyserer og optimerer på data og arbejder intensivt med at beskytte deres brand og produkter – også er dem som vinder kundernes tillid og får størst salg og succes.

Strategi er nødvendig
Som i så meget anden succesfuld forretning, kræver det en bevidst strategi at etablere sig på Amazon med sit brand og sine produkter. For at undgå kanal- og interessekonflikter bør virksomheder nøje overveje for og imod Amazon som salgskanal. Det centrale spørgsmål er, hvor i supply chainen Amazon-salgskanalen skal placeres. Det leder til en række spørgsmål, som virksomheden bør overveje:

  • I hvor høj grad ønsker brandejere direkte kontrol af deres brand i modsætning til at overlade kontrollen til andre, som sælger deres produkter?
  • Står man stærkere over for sine kunder, når man har den direkte kontakt, eller giver det en bedre kundeoplevelse at overlade det til samarbejdspartnere?
  • Hvordan håndteres de eksisterende kontrakter med distributører og forhandlere, er der mulighed for at få indflydelse på hvilke slagskanaler de må anvende, og hvad betyder det for omsætning og indtjening?
  • Hvilke fremtidsudsigter er der for at være på Amazon sammen med ens samarbejdspartnere – er det overhovedet en mulighed?

Det er blot et lille udsnit af de spørgsmål, som skal besvares i planlægningsfasen, inden Amazon-lokomotivet spændes for virksomhedens online salg.

Undgå priskrig ved at have styr på hvem der sælger dine produkter på Amazon
En anden udfordring som mange virksomheder oplever i planlægningsfasen er, at deres produkter allerede findes på Amazon på trods af, at virksomheden aldrig selv har solgt produkter direkte på Amazon. Produkterne sælges for eksempel af distributører og forhandlere, som anvender Amazon som en målrettet salgskanal. Der er eksempler på, at importører med overskud af varer sætter dem til salg til rene dumpingpriser og dermed skaber en uønsket situation for brandejere, fordi brandet falder i værdi i kundernes opfattelse. Den direkte effekt er ofte en trøstesløs priskrig, hvor brandejere som oftest ender som tabere på både den korte og lange bane.

Bevar kontrol via Amazon Brand Registry
Når man registrerer sit brand hos Amazon, giver det en række fordele, som man kun får, når brandet er registreret. For at være berettiget til at registrere sit varemærke via Amazon Brand Registry skal virksomheden have et aktivt registreret varemærke i de lande, hvor de ønsker at tilmelde sig. Amazon Brand Registry giver adgang til en række meget effektive værktøjer, herunder:

  • Tekst- og billedsøgning, som undersøger om virksomhedens markedsføringsmateriale anvendes af uautoriserede sælgere.
  • Automatiserede prognoser, der proaktivt informerer om overtrædelser af virksomhedens intellektuelle rettigheder.
  • Øget kontrol og indflydelse på virksomhedens produktpræsentationer.
  • Adgang til enkel og effektiv klageproces, hvor mere end 95% af anmeldte klagesager håndteres inden for 8-12 timer.

Virksomheder, der anvender Amazon Brand Registry, prioriteres af Amazon, fordi de anser brandet for mere værdifuld, og det resulterer i en bedre placering i søgeresultater.