Det kan være svært at gennemskue, hvorvidt det er økonomisk rentabelt at sælge på en online markedsplads og hvilken omsætning, der skal til for at opnå breakeven i forhold til investeringen. Vi har derfor udviklet kostberegnere, så du kan blive klogere på de økonomiske præmisser ved salg via markedspladser, og hvorledes disse kan sammenlignes med jeres eksisterende salgskanaler.

Fordelene ved at anvende markedspladser som salgskanal er flere. I de fleste tilfælde giver de en umiddelbart adgang til en stor kundekreds, som er vanskeligt at opnå gennem egne salgskanaler. I tillæg har markedspladserne ofte en meget veludviklet distribution, kundeservice, betalingsformidling m.v. som handelsvirksomheder kan drage fordele af.

Markedspladserne er dog bevidste om, at dette har en værdi, hvorfor sælgere på markedspladser typisk betaler et månedligt gebyr, samt en kommission for hvert salg. Det er derfor vigtigt, at du forstår de økonomiske præmisser ved salg via online markedspladser.

Prøv vores kostberegner lige her: Markedsføringsinvesteringen for at få adgang til kunder og omsætning

Dit dækningsbidrag på en online markedsplads

Helt nøgtern kan salgskommissionen sammenlignes med de fundamentale omkostninger i at drive en given kanal for f.eks. e-handel, hvor der skal betales for domæne, hosting, platformsudvikling, osv., mens det for fysisk handel gælder butikslokaler, inventarer, husleje m.v.

Stort set alle markedspladser opkræver, ud over et mindre månedligt gebyr, en kommission i procent af den omsætning, der afsættes via markedspladsen. Denne salgskommission beregnes oftest med udgangspunkt i varens salgspris plus eventuelle fragtomkostninger og i nogle tilfælde af momsafgiften.

Når en markedsplads markedsfører at deres salgskommission er f.eks. 15 pct., bør du f.eks. undersøge om moms og fragt indgår, herunder dine egne muligheder for momsfradrag. Skal du selv beregne kundens pris som er grundlaget salgskommissionen og dækningsbidraget vil en beregningsformel kunne se således ud:

Varens salgspris ex moms
+ Moms/VAT*
+ Opkrævet fragtomkostninger hos kunden
= Kundens pris
– Salgskommission
– Moms/VAT*
– Varens indkøbspris
= Dækningsbidrag

*I skal være opmærksom på, hvilken momssats og hvilken moms landekode markedspladsen benytter sig af i det givne land.

Du kan også udregne dit dækningsbidrag i vores gratis omkostningsberegner lige her: Markedsføringsinvesteringen for at få adgang til kunder og omsætning

Din breakeven for salget på en online markedsplads 

Investeringen for at komme på en online markedsplads og de månedlige gebyrer skal tjenes hjem ved indtjening fra omsætningen. Det er derfor vigtigt at få gang i salget og siden få øget omsætningen. Investering i markedsføring er en mulighed for at prøve at speede salget op. Hvor stor omsætning man kan forvente er svært at estimere, men en beregning af breakeven kan give en identifikation af den minimum omsætning som skal opnås for at tjene investeringen ind. Yderligere omsætning vil give indtjening.

Salgskommissionen dækker prisen for at få adgang til kunder og omsætning. Man kan sige, at der, alt andet lige, er kunder der kommer af sig selv, når kanalen er etableret, men ofte anvendes markedsføringsindsatser for at øge kundetilstrømningen. Dette forhold gælder også online markedspladser.

Det er dog ikke nemt at estimere eller oplyse, hvor meget hver enkelt virksomhed skal investere i markedsføring for at opnå den ønskede kundestrøm. Efter ovenstående kommissionsberegning og dækningsbidrag er spørgsmålet måske snarere om hvorvidt en given markedsføringsinvestering kan generere den ønskede omsætning?

Lad os antage, at dit dækningsbidrag er 50 kr. per ordre (eller produkt) og markedsføringsinvesteringen er 10.000 kr. Ud fra dette eksempel skal du så spørge dig selv om markedsføringsinvesteringen vil kunne generere mindst 200 ordrer.

Svaret på dette spørgsmål kan bl.a. vurderes ud fra søgeordsvolumen på en given markedsplads, såfremt de tilbyder denne service. Sælger du på Amazon kan det bl.a. gøres via f.eks. Sellics, Sonar, Helium og JungleScout. Søgeordsvolumen skal endvidere vurderes i kombination med konkurrenceevnen på markedspladsen for det givne produkt.

Driver du i dag e-handel og bruger penge på Google, Facebook mv., vil vi foreslå at du bruger vores gratis omkostningsberegner og får et mere præcist indblik i, hvor stor en omsætning, der kræves på online markedspladser for at opnå breakeven.

Du kan prøve beregneren lige her: Markedsføringsinvesteringen for at få adgang til kunder og omsætning

Den holistiske omkostningsmodel for markedspladsøkonomien

En vurdering af en ny salgskanal kræver, at virksomheden, udover en strategisk vurdering af salgskanalen ift. virksomhedens eksisterende salgskanaler og forretning, som minimum får indblik i tre økonomiske variabler, værende:

  1. Investeringen for at komme i gang med salg
  2. Markedsføringsinvesteringen for at få adgang til kunder og omsætning
  3. De operationelle omkostninger for at drifte og håndtere ordrer

Projekt E-eksport via Online Markedspladser har i samarbejde med Margin & Sons udarbejdet tre beregningsmodeller, som kan give dig det omkostningsmæssige overblik ved salg via salgskanaler på online markedspladser. Modellerne kan gennemføres i rækkefølge eller uafhængigt at hinanden, afhængigt af din virksomheds interesser og behov.

Læs mere om de forskellige beregningsmodeller: Beregningsmodeller